کارگاه های نیمه خصوصی هکر محتوا

موضوعات کارگاه‌ها:

* بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

* متدلوژی اینباند و اینباند مارکتینگ

* آشنایی با اصول بازاریابی محتوایی

* اینستاگرام مارکتینگ

* ولاگری در شبکه های اجتماعی

* خلاقیت در تولید محتو

* و…

 

کارگاه‌ ها در زمان دلخواه شما برگزار و بر اساس نیاز شما طراحی خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت برای کارگاه با روابط عمومی خانه خلاقیت و کارآفرینی گل دان به شماره  09224493708 تماس بگیرید.