وبینار رهایی از نداری

تومان

ان ال پی دانش تعریفها ست و نتایج ما ناشی از فعالیتهایی است که بر اثر این تعاریف حاصل میشود.
پول نتیجه یک فعالیت هست .
آرامش نتیجه یک تعریف هست.
آسایش نتیجه یک تعریف هست.

ان ال پی دانش نسبی بودنهاست. همه چیز در این جهان نسبی است. خوب و بد. حق و ناحق. نفع و ضرر. جاذبه و دافعه و…
ما همیشه با نوعی از تعریف وقایع آموزش گرفته ایم و نتایج اون رو دیده ایم . اما داستانهایی متفاوت هم ممکن است وجود داشته باشند که تعاریفی متفاوت داشته باشند .

حتما داستان اون مرد پیر رو شنیدین که یک اسب داشت و با اون هیزم جمع آوری میکرد و خرج خودش و خانوادش رو تنها از همین طریق در میآورد.
روزی اسبش فرار میکنه . مردم روستا با حالتی غمگین باهاش همدردی میکنن که :چقدر اتفاق بدی افتاد خیلی بدشانسی! اما مرد گفت خدا میداند!
و اسب چند روز بعد با ۹ اسب وحشی به اسطبل پیر مرد بازگشت و مردم دوباره گفتند عجب خوش شانسی! و پیر مرد دوباره گفت خدا میدونه! …

و ادامه داستان در جلسه آموزشی.

برای داشتن نتایج متفاوت باید داستانهایی متفاوت برای زندگی خود خلق کنید .

در دسترس نیست