روش طوفان فکری

یکی از اساتید کارآفرینی دانشگاه استنفورد پیشنهاد می‌کند بعد از پایان جلسه طوفانی فکری، ایده های بد را در جلسات دیگری به بحث بگذارید.
چرا این ایده مورد توجه قرار نگرفته است؟ با چه تغییراتی این ایده می‌تواند به ایده‌ای مناسب تبدیل شود. او اعتقاد دارد بسیاری از ایده‌های بد می‌توانند بهترین ایده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.