تکنیک « پنج چرا؟»

تکنیک «۵چرا؟»

بنیانگذار تویوتا که فلسفه‌اش مشاهده از نزدیک بود، با استفاده از روشی که کودکان برای فهم اطراف خود پیش می‌گیرند، روش «۵چرا؟» را ابداع کرد. روشی برای تصمیم‌گیری بر مبنای شناخت عمیق.
در این تکنیک با سوال‌های پی‌درپی به دنبال چرایی رویدادها هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.