کارگاه های گل دان
کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفتگو

بازآفرینی مهارت‌های گفت‌و ‌گو

کارگاه تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

خلاقیت

خلاقیت

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

بازمهندسی فرآیندهای کسب‌وکار

رهبری

رهبری

معماری سازمانی

معماری سازمانی

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

هوش هیجانی

هوش هیجانی

ارتباط موثر

ارتباط موثر

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی

کار تیمی

کار تیمی

اعتمادسازی

اعتمادسازی

مدیریت استرس

مدیریت استرس

رفتار حرفه ای

رفتار حرفه ای

مدیریت زمان

مدیریت زمان

به زودی

به زودی با کارگاه های بیشتر همراهتان هستیم…..

هر سازمانی با اکوسیستم داخلی خود و تجربیاتی که از سرگذرانده شرایط منحصر به فرد خود را داراست.

در گل‌دان بر این باوریم که کارگاه های عمومی بالا همیشه و همه جا راه حل مناسب و بهینه نخواهند بود. به همین سبب در صورتیکه شرایط شما خاص و متفاوت باشد و برای هدف و یا رفع نیازی خاص در جستجوی آموزش نیروی انسانی خود باشید، همچنان مشاور و همراه شما در مشکلات و توسعه سازمان خواهیم بود.

ابتدا با برگزاری جلساتی به بررسی و تحلیل شرایط فعلی و مشخص کردن نیاز واقعی پرسنل و همینطور دلایل اصلی بروز ناهنجاری‌ها و مشکلات خواهیم پرداخت و سپس کارگاهی متناسب با نیازهای شما و کسب و کارتان برای شما طراحی خواهیم کرد.

فرم درخواست مشاوره